Vilkår for på- og avmelding til alle arrangement på Tantrasenteret i Oslo

Med et ønske om å skape gode rammer rundt våre arrangement og driften av Tantrasenteret
har alle våre kvelder og workshops på- og avmelding vilkår.

Vilkår kveldsarrangementer.

Du vil få tilsendt en faktura for innbetaling av kursavgiften for
kveldsarrangementet du har valgt å melde deg på.
Vi trenger forutsigbarhet, derfor har vi kort betalingsfrist.
Etter påmelding er det kr. 100,- i avmeldingsgebyr pr. person inntil  7 dager før kveldsarrangementet,
etter dette er påmeldingen bindende og kursavgift refunderes ikke.
Gir du ikke beskjed eller lar være å komme betaler du allikevel full pris.

Vilkår Workshop.

Du vil få tilsendt en giro for innbetaling av kursavgiften for arrangementet du har valgt å melde deg på.
Vi trenger forutsigbarhet, derfor har vi kort betalingsfrist.
Etter påmelding er det kr. 250,- i avmeldingsgebyr pr. person inntil 14.dager før Workshop,
etter dette er påmelding bindende, og kursavgift refunderes ikke.
Gir du ikke beskjed eller lar være å komme betaler du allikevel full pris.

Kursdeltaker bes om å kontakte oss om det skulle være noen spørsmål på
kurs@tantrasenteret.no