Vilkår for på- og avmelding til alle arrangement på Tantrasenteret i Oslo

Med et ønske om å skape gode rammer rundt våre arrangement og driften av Tantrasenteret
har alle våre kvelder og workshops på- og avmelding vilkår.

Vilkår kveldsarrangementer.

Du vil få tilsendt en faktura for innbetaling av kursavgiften for kveldsarrangementet du har valgt å melde deg på.
Vi trenger forutsigbarhet, derfor har vi kort betalingsfrist.

Etter påmelding er det kr. 100,- i avmeldingsgebyr pr. person inntil  7 dager før kveldsarrangementet, etter dette er påmeldingen bindende og kursavgift refunderes ikke.

Gir du ikke beskjed eller lar være å komme betaler du allikevel full pris.

Vilkår Workshop.

Du vil få tilsendt en giro for innbetaling av kursavgiften for arrangementet du har valgt å melde deg på.

Vi trenger forutsigbarhet, derfor har vi kort betalingsfrist.

Etter påmelding er det kr. 250,- i avmeldingsgebyr pr. person inntil 14.dager før Workshop, etter dette er påmelding bindende, og kursavgift refunderes ikke.

Gir du ikke beskjed eller lar være å komme betaler du allikevel full pris.

Kursdeltaker bes om å kontakte oss om det skulle være noen spørsmål på kurs@tantrasenteret.no