Tantra er en livsvisdom

Tantra er EN MÅTE Å LEVE hvor du praktiserer NYTELSE i de helt store opplevelser og ned til livets minste detalj.

Tantra frembringer den ekte LIVSGLEDEN, som prestasjon, stress og manglende tilstedeværelse tar fra deg.

Tantra omdanner SEKSUALITETEN til et rom fylt av følsomhet, skjønnhet og verdighet for begge parter.

Tantra henter frem din FEMININE og MASKULINE intelligens, slik de virker på forskjellig måte hos kvinne og mann.

Tantra er aktiv KJÆRLIGHET overfor alt levende liv.

Tantra er foreningen av kropp, sinn og ånd, gjennom forståelsen av at alt skapes fra det samme. Å leve tantrisk er en direkte og sanselig opplevelse av livet, oss selv og hverandre,slik det utfolder seg her og nå, uten fordømming og sensur. Ethvert menneske er en unik sammensetning av liv, med evner og egenskaper, styrker og svakheter. InnerLife Tantrisk visdom viser deg en vei inn til en aksept av det som er, slik at du enklere kan få utfolde deg som den du er.

Akkurat slik du er ment å være.

I vår kultur har vi i altfor stor grad beveget oss vekk fra den indre, erotiske erfaring, – vekk fra den sjelelige opplevelsen ved vår egen kropp, som om kroppen egentlig ikke tilhører vår daglige tilværelse, men heller ofte er til bry enn til glede.

​Denne unike kroppsenergien er ment for at vi skal erfare nærhet i enhver relasjon og som en inspirasjon i enhver handling vi foretar oss. Det vi trenger å trene på er å separere den erotiske følelsen fra sex, slik at vi i stedet kan begynne å erfare den erotiske livskraften som livgivende og styrkende i vår hverdag.