Helena Bø Serpinsky

Jeg er utdannet innenfor humanistiske og pedagogiske fag som
Religionshistorie, Statsvitenskap, Spesialpedagogikk og Logopedi.

En slik utdannelse var mer enn nok til å skaffe seg et livsopphold,
men så var det lengselen etter å finne en livsanskuelse og livsfilosofi som trakk meg mot Tantrisk visdom
og som resulterte i utdannelse som InnerLife Terapeut, Tantra Coach og Tantrisk Massør.

Jeg ønsket å finne mer ut om kampen mellom fornuft og følelser som foregikk i sinnet,
hvorfor jeg var så misfornøyd og skamfull over min egen kropp,
og fornemmelsen av at himmelen egentlig var her på jorden.

Livet blomstrer her på jord hvis vi får kunnskap om veier som fører til en opplevelse av at vi ikke er feilvare.
At vi er hele og mer enn gode nok akkurat slik vi er.
Den Tantriske visdomsveien er en av flere mulige vei som peker mot at mennesket er et kjærlighetsvesen
som vokser og gror gjennom kjærlighet, tilstedeværelse og det å ta tak i egne ressurser.

I Tantra finnes kunnskapen om at forening av motsetninger og motpoler
er en vei tilbake fra en splittet verden og et splittet sinn til et liv i kontakt
med pust, kropp, sjel og en opplevelse av å være verdensborgere.

Livet på jorden er hellig.
Balanse og bærekraft mellom det å være et menneske i alle dets fasetter,
og mellom alt levede på jord, inkludere respekten for natur, dyr og miljø.

«Når mitt hjerte har fred, har verden fred.» Kinesisk ordtak.

Jeg ønsker å jobbe helt nært med det enkelte menneskes ressurser
og kvaliteter gjennom terapi, coaching og massasje.

Tlf: 98 03 72 67 eller Epost: helena@tantrasenteret.no er i Oslo

Til inspirasjon i dette arbeidet vil jeg dele to sitater med deg.

«Det er en større følelse av nærvær i den stillheten som vibrerer rundt oss enn der er i lyd» Catherine Hewitt.

«La pusten fra hvert morgengry bli en del av deg. Det vil gi deg styrke» Hopi