Grete Løvfall Andersen

Tantrisk massasje opplever jeg som et stille hvisken, en kjærlig påminnelse om at det er noe mer her.
Et stille hvisken som kan rive ned murer og snu hat om til kjærlighet.

Tantra bringer for meg inn et budskap som kan oppleves forskjellig for hver og en av oss.
Selv om vi på mange måter kan se forskjellige ut og ha mange av de samme kvalitetene,
er hver og en av oss, slik jeg ser det, unike.

Jeg opplever at Tantra kan bidra med løfte frem kvaliteter i hver og en av oss,
slik at vi kan kjenne på en nærhet og helhet inne i oss selv.

Også de kvalitetene vi har glemt at vi hadde, som vi kanskje har lengtet etter.
Det som berører meg mest med Tantra er nærheten, den kraftfulle stillheten,
kontakten som kjennes dypt inne i meg med andre mennesker, dyrene og naturen.

Tantra som har med visdommen om bevissthet, nærhet, berøring, skjønnhet, nytelse og den feminine
erotiske livsenergien, er helt forskjellig fra det seksuelle synet de fleste vestlige mennesker har på Tantra.

Så lenge jeg kan huske har jeg hatt «et bein i hver leir.

Et bein i samfunnet de fleste av oss kjenner godt og et bein den leiren som går på tvers av samfunnsnormen.
Min historie inneholder en utdannelse og mange arbeidsår som grafiker, men det har vært kontakten med dyrene,
naturen og min indre natur som har vært essensielt for meg.

Det var en periode i livet jeg kjørte meg selv for hardt og for langt vekk fra den jeg egentlig var.
Som førte til at jeg møtte den «berømte veggen» i 200 km/t. Det var slik det føltes ut.
Alt gikk i grus, fysisk, psykisk og økonomisk…. alt som jeg tenkte ble verdsatt i samfunnet.
I dette opplevde jeg å få et valg. Et valg om å fortsette å leve og snu om på mitt levesett eller ikke.

Jeg valgte livet og alt hva det måtte bringe.

Dette sammenbruddet lærte meg mye om meg selv og de virkelige verdiene i livet mitt.
Denne lærdommen førte blant annet til min utdannelsen som InnerLife Massasjeterapeut og Tantrisk massør.
Jeg verdsetter terapien høyt, men jeg elsker Tantraen sett igjennom InnerLife’s øyne.

Visdommen i Tantra i møte med fysisk kropp.

Det er i dette feltet jeg ønsker å hjelpe andre med å kjenne seg selv.
Om du har behov for å gi deg selv en «Time out» og kjenne kroppen eller om du ønsker å bli kjent med dypet
og kontakten med din natur i deg, er du hjertelig velkommen til meg.

Tlf: 911 14 881 eller Epost: grete@tantrasenteret.no er i Oslo