InnerLife Tantrisk Massasje er en nytelse å gi og en nytelse å motta. Vi jobber på benk og utfordrer din evne til å gå fullt og helt inn i nærvær, samspill og glede over å ta imot nytelse i egen kropp uten å måtte gi noe tilbake. Vi tar opp temaer som seksualitet og intimitet på en helt naturlig og befriende måte, slik at du lærer å bli mindre redd for det som er nært. Den seksuelle energi, som vi arbeider med i Tantrisk Massasje, har så mange flere oppgaver enn det vi forbinder med sex. De fleste mennesker har en så feilaktig opplevelse av hva seksuell energi er. Vi har få tanker om at denne unike energien i kroppen vår er den som forener oss til den hellige siden ved livet.

Å gi nytelse og samtidig ære det hellige i hverandres indre.
For det er med kroppen vi uttrykker vår
kjærlighet, 
seksualitet og livsglede
Shalini Lind

Formålet med InnerLife Tantrisk Massasje er å styrke opplevelsen av din erotiske livskraft på en måte som helliggjør kroppen din. Massasjen gis med  lange, rolige og sensuelle strøk, du lærer å avkoble nytelsen fra sex og istedet bringe energien opp til ditt hjerte. Ja, det er virkelig en nytelse!

«Berøring av huden
er en dyp kommunikasjon uten ord.
Når vi tar på hverandre,
fjernes den usynlige avstanden mellom oss.

I selv handlingen av å berøre,
blir vi selv berørt!»
Shalini Lind

I de fleste oldtidskulturer var massasje en feiring, like mye som det var ment å ha en helbredende virkning på kropp og sjel. Å dele InnerLife Tantrisk Massasje med et annet menneske, er en feiring av den hellige siden ved kroppen vår. Etter hvert som kroppens forsvar slipper taket og avspenningen trenger inn til deg, kjenner du nytelsen som får deg til å forlate hodets kontroll og erkjenne gleden over å leve i din egen kropp. Men også når du gir, blir du tilsvarende åpen og tilstedeværende, som nettopp er gleden ved å lære denne form for samvær og kommunikasjon uten ord. Sammen skaper vi en varm og avslappende atmosfærede vakre lokalene til Tantrasenteret.

Betilling av time           Kurs dag/kveld

Meld deg på et Nyhetsbrev

InnerLifeMassasje er utviklet av Shalini Lind og har vært praktisert siden 1996. InnerLife Tantrisk Massasje er basert på InnerLifeMassasje med noe inspirasjon fra TantraTemplet i København.  Alle massørene har fullført en to eller fireårig InnerLifeTerapeut/Coach utdanning på InnerLife-Akademiet.

Hjem

 

Lyst til å lære mer? Eller gå videre på det du allerede har lært?
Gå mer i dybden med Shalini Lind på vakre Bjørk Gård.