This is my way of working and teaching in workshops, lectures and private sessions:

My Tantra path begun thirty years ago in India. Searching for spiritual essential oils l came in contact with the teachings of Yogi Bhajan from the white Tantric movement wherein l was initiated in Tantric meditation.
White Tantra is a very spiritual pathway wherein the main focus is detaching the ego and search for the true self through tantric meditation and exercises. It is to feel good, be good and do good purifying body and mind.
After that l begun to integrate it into embodiment and sexuality thru pink tantra, meaning connecting with others thru love, consciousness, connection and awakening the life energy by working on the chakras.
Breathing, movement, massage, rituals and meditations are important to connect with other soul and are all heart oriented, this makes it very expanding, energetic and intimate.
Being a clinical aromatherapist and psychologist in my practice l have lots to do with sexual healing.
Mainly speaking l work in tantra with male clients with sexual or self development problems such as premature ejaculation, erection problems, abuse, incapacity to give or receive love among others.
My female clients are mostly related to rejection, solitude, abuse, anxiety and fear.
For me tantra is a spiritual path that integrates fully body, mind and soul.
My aim is to help myself and others develop the full potential as a human being within their masculinity or femininity.
With breath techniques, massage, anointing, meditation, aromatherapy, music therapy, touch and others you can balance both forces within you in a truly holistic manner.
For me it is very important to learn and teach how to be compassionate, accepting, loving, helping, forgiving in practicing tantra where the heart chakra is being opened and healed.
That’s pure and deep transformation.
This is my way of working and teaching in workshops, lectures and private sessions.

Thanks.

Best regards, Jonathan

Tantra er en livsvisdom

Tantra er EN MÅTE Å LEVE hvor du praktiserer NYTELSE
i de helt store opplevelser og ned til livets minste detalj.

Tantra frembringer den ekte LIVSGLEDEN,
som prestasjon, stress og manglende tilstedeværelse tar fra deg.

Tantra omdanner SEKSUALITETEN til et rom
fylt av følsomhet, skjønnhet og verdighet for begge parter.

Tantra henter frem din FEMININE og MASKULINE intelligens,
slik de virker på forskjellig måte hos kvinne og mann.

Tantra er aktiv KJÆRLIGHET overfor alt levende liv.

Tantra er foreningen av kropp, sinn og ånd, gjennom forståelsen av at alt skapes fra det samme. Å leve tantrisk er en direkte og sanselig opplevelse av livet, oss selv og hverandre,slik det utfolder seg her og nå, uten fordømming og sensur. Ethvert menneske er en unik sammensetning av liv, med evner og egenskaper, styrker og svakheter. InnerLife Tantrisk visdom viser deg en vei inn til en aksept av det som er, slik at du enklere kan få utfolde deg som den du er.

Akkurat slik du er ment å være.

I vår kultur har vi i altfor stor grad beveget oss vekk fra den indre, erotiske erfaring, – vekk fra den sjelelige opplevelsen ved vår egen kropp, som om kroppen egentlig ikke tilhører vår daglige tilværelse, men heller ofte er til bry enn til glede.

Denne unike kroppsenergien er ment for at vi skal erfare nærhet i enhver relasjon og som en inspirasjon i enhver handling vi foretar oss. Det vi trenger å trene på er å separere den erotiske følelsen fra sex, slik at vi i stedet kan begynne å erfare den erotiske livskraften som livgivende og styrkende i vår hverdag.

Trykk her for nyhetsbrev

 

Tantra

Tantra er en livsvisdom

Tantra er EN MÅTE Å LEVE hvor du praktiserer NYTELSE
i de helt store opplevelser og ned til livets minste detalj.

Tantra frembringer den ekte LIVSGLEDEN,
som prestasjon, stress og manglende tilstedeværelse tar fra deg.

Tantra omdanner SEKSUALITETEN til et rom
fylt av følsomhet, skjønnhet og verdighet for begge parter.

Tantra henter frem din FEMININE og MASKULINE intelligens,
slik de virker på forskjellig måte hos kvinne og mann.

Tantra er aktiv KJÆRLIGHET overfor alt levende liv.

InnerLife Tantrisk Visdom er en måte å leve og et verktøy til å åpne deg for Kjærlighetens fire portaler; Skjønnheten i det levende, tilstedeværelsen i det Sanselige, Sannferdigheten i det intime og den vare Seksualiteten. Hver portal innebærer en transformerende prosess på det indre plan, som får deg til å vende ut mot verden med en bevissthet om at livet på jorden er hellig. Slik er InnerLifeTantra ment for alle, uansett kultur, religion, alder og kjønn, singel eller i parforhold.